16/5/20

Νέα Τμήματα

Νέα Τμήματα
1η & 3η Εβδομάδα έρχονται κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή οι μαθητές της Α ομάδας
1η & 3η Εβδομάδα έρχονται κάθε Τρίτη - Πέμπτη οι μαθητές της Β ομάδας
2η & 4η Εβδομάδα έρχονται κάθε Τρίτη - Πέμπτη οι μαθητές της Α ομάδας
2η & 4η Εβδομάδα έρχονται κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή οι μαθητές της Β ομάδας

Νέα Τμήματα - Ομάδες Τμημάτων