16/5/20

ΝΕΟ! Πρόγραμμα Σύγχρονης για 2η Ξένη Γλώσσα και καθηγητές με άδεια ειδικού σκοπού

Πρόγραμμα Σύγχρονης για 2η Ξένη Γλώσσα και καθηγητές με άδεια ειδικού σκοπού


Απευθύνεται στην ομάδα των μαθητών που δεν θα έρχονται σχολείο (είτε επειδή η ομάδα που ανήκουν δεν θα έρχεται τις συγκεκριμένες μέρες, είτε επειδή δεν θα έρχονται καθόλου στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους).

Πρόγραμμα Σύγχρονης