Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1: ΤΖΙΑΚΗ

Α2: ΤΣΙΣΚΑΚΗ

Α3:ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Α4:ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Β1:ΨΥΛΛΙΑ

Β2:ΛΕΔΑΚΗ

Β3: ΜΑΡΤΣΑΚΗ

Β4: ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ

Β5: ΘΩΜΑΔΑΚΗ

 

Γ1: ΝΤΑΜΠΑΚΗ

Γ2: ΚΑΤΑΚΗ 

Γ3: ΚΑΡΑΝΑΥΤΗΣ

Γ4: ΜΑΡΑΒΑΣ