Υπεύθυνοι Τμημάτων
Τμήμα
Υπεύθυνος Καθηγητής
Α1
Χαϊδεμενοπούλου Γεωργία
Α2
Τσισκάκη Καλλιόπη
Α3
Καραναύτης Γεώργιος
Α4
Ψυλλιά Νίκη
Α5
Μαρτσάκη Κατερίνα
Β1
Ρουκουνάκη Χαρά
Β2
Θωμαδάκη Κατερίνα
Β3
Μαράβας Θανάσης
Β4
Κατάκη Μαρία
Γ1
Καλαϊτζίδου Φωτεινή
Γ2
Κλαπάνη Κατερίνα
Γ3
Ζωγραφάκη Γεωργία
Γ4
Ραχιώτης Χρήστος