Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωράριο Διδασκαλίας Μαθημάτων
Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
1η Ώρα
8.10 - 8.55
1ο Διάλειμμα
8.55 - 9.00
2η Ώρα
9.00 - 9.45
2ο Διάλειμμα
9.45 - 9.55
3η Ώρα
9.55 - 10.40
3ο Διάλειμμα
10.40 - 10.50
4η Ώρα
10.50 - 11.35
4ο Διάλειμμα
11.35 - 11.45
5η Ώρα
11.45 - 12.30
5ο Διάλειμμα
12.30 - 12.40
6η Ώρα
12.40 - 13.20
6ο Διάλειμμα
13.20 - 13.25
7η Ώρα
13.25 - 14.00