Ωρολόγιο Πρόγραμμμα

Ωράριο Διδασκαλίας Μαθημάτων
Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
1η Ώρα
8.10 - 8.55
1ο Διάλειμμα
8.55 - 9.05
2η Ώρα
9.05 - 9.50
2ο Διάλειμμα
9.50 - 10.00
3η Ώρα
10.00 - 10.45
3ο Διάλειμμα
10.45 - 10.55
4η Ώρα
10.55 - 11.40
4ο Διάλειμμα
11.40 - 11.50
5η Ώρα
11.50 - 12.35
5ο Διάλειμμα
12.35 - 12.40
6η Ώρα
12.40 - 13.20
6ο Διάλειμμα
13.20 - 13.25
7η Ώρα
13.25 - 14.00