31/10/20

Δοκιμαστικές Τηλεδιασκέψεις Α' Τάξης

 

 
Την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις στην Α' Τάξη για διαπίστωση προβλημάτων. Ο κάθε καθηγητής με την αντίστοιχη ομάδα μαθητών θα συμφωνήσουν στη σχολική τους τάξη για την μέρα και την ώρα διεξαγωγής της δοκιμαστικής τηλεδιάσκεψης.