8/6/16

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗ

Μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης των μαθητών με τον ιστορικό πεζόδρομο. 
Μέρος από την εισήγησή του κ. Αντώνη Αθανασάκη στο festival του p _ public & play _ public
Κ.Α.Μ. Χανιά - Κυριακή 5 Ιουνίου 2016